נדב גופר

Joined: Apr 01, 2020 Last Active: Mar 29, 2023 iNaturalist Israel

. נדב גופר. מנהל חברת צעד ירוק לחינוך סביבתי. עוסק בהפעלת תכניות חינוך עירוניות ואזוריות לניטור מגוון מינים מקומי חובב טבע ופעיל סביבה. מתגורר בקיבוץ גזר

greenstep1 is not following anyone.

Gracias al apoyo de:

¿Quiere apoyarnos? Pregúntenos cómo escribiendo a snib.guatemala@gmail.com