Jan Doležal

Joined: Jul 06, 2020 Last Active: May 19, 2022 iNaturalist

Botanik Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Zaměřuji se na botanický průzkum východních Čech, kde studuji především květenu písčin, ale také biotopy ovlivněné lidskou činností. V současnosti většinu času věnuji studiu kritického rodu chlupáček (Pilosella), neofytům a připravované publikaci o květeně východních Čech.
Bavím se především pěstováním kaktusů a různých dalších exotických rostlin z celého světa.

http://botanikdolezal.cz/

https://www.researchgate.net/profile/Jan-Dolezal-6

View All

Gracias al apoyo de:

¿Quiere apoyarnos? Pregúntenos cómo escribiendo a snib.guatemala@gmail.com