Niels Peter Møller Jensen

Joined: Aug 12, 2019 Last Active: Sep 21, 2023 iNaturalist

Min primære interesse er fugle og guldsmede. De senere år også insekter især sommerfugle. Nu er det mere alt ved naturen. Min interesse kombineres med at fotografere fugle og insekter. Arbejder som lærerer med matematik og naturfag som arbejdsområde.

Har rejst i New Zealand og besøgt øerne Stuard Island og Kapiti Island samt de to hovedøer på kryds og tværs. Vi besøgte NZ i 2012, 2013, 2017 og 2020.

My primary interest is birds and dragonflies. In recent years also insects especially butterflies. Now it's more all about nature. My interest is combined with photographing birds and insects. Works as a teacher with mathematics and science as a work area.

Have traveled in New Zealand and visited the islands of Stewart Island and Kapiti Island as well as the two main islands. We visited NZ in 2012, 2013, 2017 and 2020.

View All

Gracias al apoyo de:

¿Quiere apoyarnos? Pregúntenos cómo escribiendo a snib.guatemala@gmail.com