Ποια είδη εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα εξάπλωσης στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια; - Which species are most likely to spread in Europe in the coming years?

Ποια είδη εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα εξάπλωσης στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια;

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 44 επιστημόνων από όλη την Ευρώπη εντοπίστηκαν 66 είδη που έως σήμερα δεν εντοπίζονται στην Ευρώπη, αλλά εμφανίζουν υψηλή πιθανότητα εξάπλωσης τα επόμενα χρόνια, μεταξύ των οποίων και αρκετά θαλάσσια είδη. Επιπλέον, η #Μεσόγειος αναγνωρίστηκε ως περιοχή υψηλού κίνδυνου λόγω κλιματικής αλλαγής και της πρόσφατης διάνοιξης της διώρυγας του Σουέζ.

Μπορείς να βρεις τη πλήρη δημοσίευση εδώ: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14527


Which species are most likely to spread in Europe in the coming years?

Scientific research made by 44 European scientists concluded that 66 species that are not yet found in Europe but are more likely to spread in the coming years. Including several marine species.
In addition, the Mediterranean has been recognized as a high-risk area due to climate change and the recent opening of the Suez Canal.

You can find the full post here:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14527

Posted on May 21, 2020 08:30 AM by isea_org isea_org

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments

Gracias al apoyo de:

¿Quiere apoyarnos? Pregúntenos cómo escribiendo a snib.guatemala@gmail.com