Ένα βήμα για την προστασία των καρχαριών έγινε από την CITESCoP18 - A step was made towards the protection of sharks by CITESCoP18

Ένα βήμα για την προστασία των καρχαριών έγινε από την CITESCoP18 !!!

Τα είδη Μάκο Ρυγχοκαρχαρία, Isurus oxyrinchus και Ρινόβατου blackchin guitarfish, Glaucostegus cemiculus προστέθηκαν στο παράρτημα ΙΙ της CITES!

Η CITES είναι διεθνής νομική συνθήκη που τοποθετεί όρια και απαγορεύσεις στο εμπόριο κινδυνεύουσας άγριας πανίδας και χλωρίδας!

Κύρια απειλή των συγκεκριμένων ειδών αποτελεί η υπεραλίευση και η παρεπίπτουσα αλιεία!

Διαβάστε περισσότερα για την προσθήκη των ειδών Μάκο στο παράρτημα ΙΙ της CITES εδώ: http://bit.do/e5wkW
και αντίστοιχα για των ειδών Ρινόβατων εδώ: http://bit.ly/Rhinobatos

Μάθε για τον Isurus oxyrinchus παρακάτω
https://wp.me/P94Vaj-14T

Aν παρατηρήσετε κάποιο είδος σαλαχίου ή καρχαρία, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος Sharks and Rays in Gr and Cy.

.................................................................

A step was made towards the protection of sharks by CITESCoP18 !!!

Mako shark Isurus oxyrinchus and blackchin guitarfish Glaucostegus cemiculus were included in CITES, Appendix II!

In Greece, the biggest threats that Mako sharks and Guitarfish faces are overfishing and bycatch!

Read more about the inclusion of Mako sharks in
Appendix II at CITES here: http://bit.do/e5wkW
and about Guitarfish here: http://bit.ly/Rhinobatos

Read about Shortfin Mako Shark :
https://isea.com.gr/isurus-oxyrinchus-sma-shortfin-mako/?lang=en

If you have seen any shark or ray species, please send us your pictures in the project Sharks and Rays in Greece and Cyprus.

Posted on May 05, 2020 07:41 AM by isea_org isea_org

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments

Gracias al apoyo de:

¿Quiere apoyarnos? Pregúntenos cómo escribiendo a snib.guatemala@gmail.com