Μαρμαρομουδιάστρα (Torpedo marmorata) - Τhe spotted torpedo ray (Torpedo marmorata)

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα είδη σαλαχιών της Μεσογείου, η μαρμαρομουδιάστρα είναι ένα νυκτόβιο είδος. Αυτά τα σαλάχια διαθέτουν ειδικά όργανα στην κοιλιά με τα οποία παράγουν ηλεκτρικούς παλμούς έως και 70-80 Volt.

Η μουδιάστρα χρησιμοποιεί αυτούς τους παλμούς για να ακινητοποιήσει το θήραμά της ενώ έχει την ικανότητα να εντοπίζει πιθανά θηράματα από το ασθενές ηλεκτρικό σήμα της καρδιάς τους.

Aν παρατηρήσετε κάποιο είδος σαλαχίου ή καρχαρία, μπορείτε να το ανεβάσετε στην ομάδα του προγράμματος Sharks and Rays in Gr and Cy.


One of the most unique types of rays in the Mediterranean, the spotted torpedo ray. Α nocturnal species, with special organs in their abdomen which grant them the ability to produce electric shocks of up to 70-80 Volts.

The torpedo ray uses these electric pulses to immobilize the muscles of its prey and has the ability to locate potential prey from the weak electrical signal of their pulsing heart.

If you have seen any shark or ray species, please send us your pictures in the project Sharks and Rays in Greece and Cyprus.

Posted on May 07, 2020 07:39 AM by isea_org isea_org

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments

Gracias al apoyo de:

¿Quiere apoyarnos? Pregúntenos cómo escribiendo a snib.guatemala@gmail.com